Phone: 0844 000 666 Email : [email protected]

Quy Trình Giặt Sấy – Giặt Hấp

timeline_pre_loader
GIẶT SÁY – GIẶT HẤP

Bước 1: Tiếp Nhận Thông Tin

Bước 2: Xác Nhận Thông Tin

Bước 3: Nhận Đồ Tại Cửa Hàng Or Đến Tận Nơi

Bước 4: Kiểm Tra Đồ - Phân Loại

Bước 5: Tiến Hành Giặt – Kiểm Tra – Xếp Gọn

© 2019 Giatuibienhoa.com – All Rights Reserved